Skip to content

Informatiemarkt 13 juli

Op 13 juli is er een informatiemarkt geweest in het Buurtnest. Hier is uitleg gegeven over de 1e fase van de bouw. Tevens waren er tekeningen te bezichtigen zodat iedereen kon zien hoe het eruit komt te zien. Ook was er een mogelijkheid van vragen stellen. Guido, Brenda, Merijn en Karin van Eigen Haard waren aanwezig om antwoorden te geven.

Hieronder een kleine impressie:

informatie markt 13 juli 1 informatie markt 13 juli 2 informatiemarkt 13 juli 4 informatiemarkt 13 juli 5

Inloop-informatiemarkt

Hoe komt de nieuwbouw na de sloop van de Straatsburgflat, de Gasperiflat en de Churchillflat eruit te zien ? U kunt  tijdens de door Eigen Haard georganiseerde inloopmarkt het architectonische plan zien. Op 10 december 2014 toont Eigen Haard een eerste indruk van hoe de nieuw bebouwing eruit komt te zien.

Het doel van de inloop-informatiemarkt is om de bewoners te informeren over het architectonisch plan, de nieuwbouw en het woonprogramma. Er is tijd voor het stellen van vragen aan de ontwerpers en de medewerkers van Eigen Haard.

De inloop is in het Buurtnest, van 19.00 tot 21.00 uur.

 

Brief aan bewoners Europarei n.a.v. stook- en servicekosten.

De afgelopen tijd zijn er veel vragen over de stook- en servicekostenafrekening van Eigen haard bij Euro-Parel en Onderdak binnengekomen. N.a.v. de vragen is er een spreekuur gehouden en zijn er vragen aan Eigen Haard gesteld en is er advies gevraagd aan deskundige. Om de bewoners op de hoogte te houden wordt er binnenkort een brief bezorgd waarin wij laten weten wat de stand van zaken is.

Zie onderstaande brief.

Uithoorn, 27 juni 2014

Aan de bewoners van alle flats van Europarei,

Hieronder een eerste brief om u op de hoogte te stellen van de stand van zaken van het bezwaar tegen de jaarafrekening servicekosten. Want we zijn er nog niet uit. Velen van u hebben bezwaar gemaakt, de meesten na 21 mei.

Het is nog steeds mogelijk bezwaar te maken tegen de servicekosten. Neemt u daarvoor contact met ons op.

Hoge warmte/energiekosten

Veel bewoners hebben de afrekening van de servicekosten als erg hoog ervaren, en hier vragen over gesteld aan ons en Eigen Haard.

Op 14 mei heeft de Briandflat een brief met informatie gehad van dhr Rijntjes van Eigen Haard, en op 21 mei hebben de overige flats ook een brief met informatie ontvangen over de servicekosten. Niets gehoord van Eigen Haard.

Wij horen van u dat u nog geen ontvangstbevestiging heeft gehad van Eigen Haard n.a.v. verstuurde bezwaarschriften. Dat vinden wij niet correct en zullen er bij Eigen Haard op aandringen om dit alsnog te doen.

Aanmaningen

We vinden het ook heel vreemd dat de afdeling Debiteuren nergens van af weet en botweg aanmaningen verstuurt. We hebben vaker gemerkt dat de afdelingen van Eigen Haard slecht met elkaar overleggen. De afdeling Huurzaken had meteen moeten bevestigen en had meteen uw namen moeten doorgeven aan de afd. Debiteuren zodat die de aanmaningen nog kon tegenhouden.

Jaarafrekening

Wij hebben een deskundige naar een aantal jaarafrekeningen laten kijken. Hij heeft alles nagerekend en komt tot de voorlopige conclusie, dat de bedragen voor stookkosten wel kloppen. Hij heeft rekening gehouden met warm- of koud weer (de graaddagen) en voor zover bekend met het aantal bewoners, het soort woning en met landelijke gemiddelden.

Betalingsregeling

Op basis van zijn bevindingen raden we u aan om een betalingsregeling te vragen. Daarbij moet vermeld worden dat u dat doet “onder voorbehoud” van de uitkomst van het onderzoek naar de servicekosten. We raden dit nu ook aan omdat we het heel vervelend zouden vinden als u nog meer in de knel komt te zitten met uw financiën. Mocht later blijken dat u een deel te veel betaald heeft dan heeft u recht op teruggave.

Voorschot

Wat ons verder opviel aan de afrekeningen bij de flats met individuele bemetering was, dat het voorschotbedrag niet bij alle huurders in overeenstemming is met de realiteit. Als dat bij u ook het geval is dan raden we u aan om in ieder geval te vragen om een hoger voorschotbedrag. Dan bent u per maand wel meer geld kwijt, maar hopelijk hoeft u dan niet een groot bedrag ineens te betalen in 2015.

Huurcommissie

Wanneer we voldoende gegevens hebben en alles zoveel mogelijk hebben onderzocht, ook samen met Eigen Haard, willen we de juistheid van de jaarafrekening laten toetsen door de Huurcommissie. Zorgt u alvast dat u de afrekeningen van het energiebedrijf opvraagt, dat u een kopie van uw huurcontract heeft en een kopie van de jaarafrekening van Eigen Haard. En als u ook nog bezwaar maakt tegen de afrekening van 2012, dan moet u die gegevens ook al vast opvragen bij het energiebedrijf (Techem,).

Huismeester

Er zijn vragen over de huismeester. Wat doet hij eigenlijk, wat is zijn taakomschrijving, waarom zie ik hem nooit, waar kan ik hem bereiken, heeft hij spreekuur, enzovoort. Wij zullen dit bespreken met Eigen Haard en vragen om duidelijkheid hierover.

Waterverbruik, Verlichting, Administratiekosten

Voor de individueel bemeterde flats is de prijs per m3 water verschillend, de hoeveelheden roepen vragen op, de doorberekening is niet overal hetzelfde. U hoort hier later meer over.

Verder zijn er vragen over de post Verlichting en reparatie algemene verlichting en hoe dit wordt doorberekend. Er is onduidelijkheid en irritatie over het bedrag aan administratiekosten. Dit bespreken we ook met Eigen Haard.

Reparaties

In verschillende flats zijn er regelmatige storingen in de warmtevoorziening en zijn er regelmatig reparaties aan de installatie nodig geweest of is de warmtemeter vervangen. Als u twijfelt, vraagt u dan ook aan de fa. Mampaey om controle. We hebben Eigen Haard gevraagd om een overzicht van alle reparaties om te kijken wat daar aan de hand is.

Energiecoaches gezocht

Onder Dak heeft in de vele gesprekken gemerkt dat er heel verschillend wordt omgegaan met de verwarming, het watergebruik, open of gesloten ramen, verlichting en dergelijke. Eigen Haard wil huurders helpen om energie te besparen. Dat doen ze o.a. door energiecoaches op te leiden. Die leren over interpretatie van de energierekening, zuinige verlichting, eco-stand van de warmte installatie en andere manieren om energie te besparen. Daarna kunnen ze voorlichting geven aan bewoners en hen helpen dit toe te passen in de eigen woning.

Uit de Europarei mogen 4 huurders meedoen aan de cursus. U geeft zich per email op bij onder-dak@live.nl. Dan krijgt u de omschrijving van de cursus en een profielschets toegestuurd en kunt u kijken of het iets voor u is.

Tot slot: Euro Parel en Onder Dak zijn ermee bezig, maar nog niet klaar. Ik hoop dat u iets heeft aan deze tussentijdse rapportage.

Namens Bewonersvereniging Euro-Parel en Huurdersvereniging Onder Dak,

 

Joke Morren, vz
p/a Alb. Verweylaan 117
1422 TP Uithoorn
Tel.: 0297-524720
www.onder-dak.nl
Email: onder-dak@live.nl

Contact met Euro-Parel:
Tel: 06 20294686
Postadres: Briandflat 16, 1422 TT Uithoorn

 

Nieuwbrief juli 2014 Europarei

Begin juli is er weer een neiuwsbrief door Eigen Haard bezorgd bij alle bewoners in de Europarei. Hierin staat o.a. informatie over wat er gebeurt na de peildatum en huisbezoeken in de Straatsbugflat, maar ook een oproep om mee te doen aan de werkgroep Nieuwbouw Europarei.
U kunt op onderstaand pagina deze en eerdere nieuwbrieven nog eens nalezen.
http://www.eigenhaard.nl/in-uw-wijk/projectontwikkeling/u_europarei

Bewonersinloop avond 12 Maart – Buurtnest Uithoorn

De inloopavond 12 maart Buurtnest voor bewoners van de Churchillflat, Staatsburgflat en de Gasperiflat was een groot succes!

Van iedere flat zijn er veel bewoners langs gekomen om vragen te stellen en informatie in te winnen. Het systeem van inlopen was prima zodat iedereen te woord gestaan kon worden door oa Ilse en Marijn van Eigen Haard.

Wij als bestuursleden van Euro-Parel hebben gesprekken gevoerd met de bewoners die aan het wachten waren op Marijn of Ilse en ook dat systeem werkte prima.

De sfeer was ontspannen en gemoedelijk, echter wij hoorde ook wel emotionele verhalen. Het is natuurlijk niet niks als je ‘gedwongen” wordt te verhuizen. Wij hebben aangegeven dat als er problemen en / of vragen zijn deze bij het secretariaat gesteld kunnen worden. Wij zullen dit dan weer in onze gesprekken met Eigen Haard meenemen.

20140312_184741 20140312_184725 fitclub 16 maart 014

Sociaal Plan is klaar

19 februari is na een lange periode van onderhandelingen het Sociaal plan Europarei getekend.

Dit sociaal plan is een uitwerking van het sociaal statuut Uithoorn toegespitst op de situatie van de Europarei.

Samen met de werkgroep “sociaal plan”, bestaande uit een aantal betrokken bewoners, heeft het bestuur van Euro-Parel en Frans de Munk (adviseur van de Woonbond) punten geformuleerd die meegenomen zijn naar de onderhandelingen. Niet alle punten zijn overgenomen, maar we staan achter het uiteindelijke sociaal plan zoals het er nu ligt.

Gedurende de looptijd blijven wij het actief volgen en is er regelmatig overleg met Eigen Haard en andere partijen. De bewoners hebben inmiddels het sociaal plan ontvangen.

U kunt dit Sociaal plan online lezen door hier te klikken.

De aankondiging van een informatie-avond in oktober/november voor de bewoners van de CHURCHILL, GASPERI, en STRAATSBURGFLAT was te voorbarig.

Op dit moment wordt er nog aan de uitwerking van enkele belangrijke punten in het SOCIAAL PLAN gesproken. We gaan er nu vanuit dat het Sociaal Plan medio januari 2014 gepresenteerd kan worden. Over de juiste datum wordt u nog geïnformeerd door Euro-Parel en EIGEN HAARD. We zullen dit ook op de website en in het publexkastje vermelden.

Het Sociaal Plan is een aanvulling op het Sociaal Statuut, hierin worden aanvullende afspraken vastgelegd.

Informatieavond i.s.m. Eigen Haard

We plannen eind oktober een informatie-avond in samenwerking met Eigen haard voor de bewoners van de 3 niet gerenoveerde flats.

Tijdens deze avond hopen wij het sociaal plan te kunnen presenteren.
Wij denken dat er veel vragen leven die niet gesteld of nog niet beantwoord zijn.
Om de avond goed voor te bereiden zouden wij van u deze vragen willen ontvangen voor de bijeenkomst. Zo kunnen wij ze aan Eigen Haard doorspelen zodat zij u van antwoord kunnen voorzien tijdens de informatie-avond.

De datum van deze avond wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

Nieuwsbrief augustus 2013

Deze Nieuwsbrief heeft lang op zich laten wachten, maar na een korte vakantiestop is hier dan de eerste nieuwsbrief van het nieuwe bestuur van Euro-Parel.

U kunt deze nieuwsbrief online lezen door hier te klikken.

Nieuwsbrief downloaden? Klik met de rechtermuisknop en selecteer opslaan als.