Skip to content

Archive for

Brief aan bewoners Europarei n.a.v. stook- en servicekosten.

De afgelopen tijd zijn er veel vragen over de stook- en servicekostenafrekening van Eigen haard bij Euro-Parel en Onderdak binnengekomen. N.a.v. de vragen is er een spreekuur gehouden en zijn er vragen aan Eigen Haard gesteld en is er advies gevraagd aan deskundige. Om de bewoners op de hoogte te houden wordt er binnenkort een brief bezorgd waarin wij laten weten wat de stand van zaken is.

Zie onderstaande brief.

Uithoorn, 27 juni 2014

Aan de bewoners van alle flats van Europarei,

Hieronder een eerste brief om u op de hoogte te stellen van de stand van zaken van het bezwaar tegen de jaarafrekening servicekosten. Want we zijn er nog niet uit. Velen van u hebben bezwaar gemaakt, de meesten na 21 mei.

Het is nog steeds mogelijk bezwaar te maken tegen de servicekosten. Neemt u daarvoor contact met ons op.

Hoge warmte/energiekosten

Veel bewoners hebben de afrekening van de servicekosten als erg hoog ervaren, en hier vragen over gesteld aan ons en Eigen Haard.

Op 14 mei heeft de Briandflat een brief met informatie gehad van dhr Rijntjes van Eigen Haard, en op 21 mei hebben de overige flats ook een brief met informatie ontvangen over de servicekosten. Niets gehoord van Eigen Haard.

Wij horen van u dat u nog geen ontvangstbevestiging heeft gehad van Eigen Haard n.a.v. verstuurde bezwaarschriften. Dat vinden wij niet correct en zullen er bij Eigen Haard op aandringen om dit alsnog te doen.

Aanmaningen

We vinden het ook heel vreemd dat de afdeling Debiteuren nergens van af weet en botweg aanmaningen verstuurt. We hebben vaker gemerkt dat de afdelingen van Eigen Haard slecht met elkaar overleggen. De afdeling Huurzaken had meteen moeten bevestigen en had meteen uw namen moeten doorgeven aan de afd. Debiteuren zodat die de aanmaningen nog kon tegenhouden.

Jaarafrekening

Wij hebben een deskundige naar een aantal jaarafrekeningen laten kijken. Hij heeft alles nagerekend en komt tot de voorlopige conclusie, dat de bedragen voor stookkosten wel kloppen. Hij heeft rekening gehouden met warm- of koud weer (de graaddagen) en voor zover bekend met het aantal bewoners, het soort woning en met landelijke gemiddelden.

Betalingsregeling

Op basis van zijn bevindingen raden we u aan om een betalingsregeling te vragen. Daarbij moet vermeld worden dat u dat doet “onder voorbehoud” van de uitkomst van het onderzoek naar de servicekosten. We raden dit nu ook aan omdat we het heel vervelend zouden vinden als u nog meer in de knel komt te zitten met uw financiën. Mocht later blijken dat u een deel te veel betaald heeft dan heeft u recht op teruggave.

Voorschot

Wat ons verder opviel aan de afrekeningen bij de flats met individuele bemetering was, dat het voorschotbedrag niet bij alle huurders in overeenstemming is met de realiteit. Als dat bij u ook het geval is dan raden we u aan om in ieder geval te vragen om een hoger voorschotbedrag. Dan bent u per maand wel meer geld kwijt, maar hopelijk hoeft u dan niet een groot bedrag ineens te betalen in 2015.

Huurcommissie

Wanneer we voldoende gegevens hebben en alles zoveel mogelijk hebben onderzocht, ook samen met Eigen Haard, willen we de juistheid van de jaarafrekening laten toetsen door de Huurcommissie. Zorgt u alvast dat u de afrekeningen van het energiebedrijf opvraagt, dat u een kopie van uw huurcontract heeft en een kopie van de jaarafrekening van Eigen Haard. En als u ook nog bezwaar maakt tegen de afrekening van 2012, dan moet u die gegevens ook al vast opvragen bij het energiebedrijf (Techem,).

Huismeester

Er zijn vragen over de huismeester. Wat doet hij eigenlijk, wat is zijn taakomschrijving, waarom zie ik hem nooit, waar kan ik hem bereiken, heeft hij spreekuur, enzovoort. Wij zullen dit bespreken met Eigen Haard en vragen om duidelijkheid hierover.

Waterverbruik, Verlichting, Administratiekosten

Voor de individueel bemeterde flats is de prijs per m3 water verschillend, de hoeveelheden roepen vragen op, de doorberekening is niet overal hetzelfde. U hoort hier later meer over.

Verder zijn er vragen over de post Verlichting en reparatie algemene verlichting en hoe dit wordt doorberekend. Er is onduidelijkheid en irritatie over het bedrag aan administratiekosten. Dit bespreken we ook met Eigen Haard.

Reparaties

In verschillende flats zijn er regelmatige storingen in de warmtevoorziening en zijn er regelmatig reparaties aan de installatie nodig geweest of is de warmtemeter vervangen. Als u twijfelt, vraagt u dan ook aan de fa. Mampaey om controle. We hebben Eigen Haard gevraagd om een overzicht van alle reparaties om te kijken wat daar aan de hand is.

Energiecoaches gezocht

Onder Dak heeft in de vele gesprekken gemerkt dat er heel verschillend wordt omgegaan met de verwarming, het watergebruik, open of gesloten ramen, verlichting en dergelijke. Eigen Haard wil huurders helpen om energie te besparen. Dat doen ze o.a. door energiecoaches op te leiden. Die leren over interpretatie van de energierekening, zuinige verlichting, eco-stand van de warmte installatie en andere manieren om energie te besparen. Daarna kunnen ze voorlichting geven aan bewoners en hen helpen dit toe te passen in de eigen woning.

Uit de Europarei mogen 4 huurders meedoen aan de cursus. U geeft zich per email op bij onder-dak@live.nl. Dan krijgt u de omschrijving van de cursus en een profielschets toegestuurd en kunt u kijken of het iets voor u is.

Tot slot: Euro Parel en Onder Dak zijn ermee bezig, maar nog niet klaar. Ik hoop dat u iets heeft aan deze tussentijdse rapportage.

Namens Bewonersvereniging Euro-Parel en Huurdersvereniging Onder Dak,

 

Joke Morren, vz
p/a Alb. Verweylaan 117
1422 TP Uithoorn
Tel.: 0297-524720
www.onder-dak.nl
Email: onder-dak@live.nl

Contact met Euro-Parel:
Tel: 06 20294686
Postadres: Briandflat 16, 1422 TT Uithoorn