Skip to content

Archive for

De aankondiging van een informatie-avond in oktober/november voor de bewoners van de CHURCHILL, GASPERI, en STRAATSBURGFLAT was te voorbarig.

Op dit moment wordt er nog aan de uitwerking van enkele belangrijke punten in het SOCIAAL PLAN gesproken. We gaan er nu vanuit dat het Sociaal Plan medio januari 2014 gepresenteerd kan worden. Over de juiste datum wordt u nog geïnformeerd door Euro-Parel en EIGEN HAARD. We zullen dit ook op de website en in het publexkastje vermelden.

Het Sociaal Plan is een aanvulling op het Sociaal Statuut, hierin worden aanvullende afspraken vastgelegd.