Skip to content

Home

De Bewonersvereniging Euro-Parel is de Bewonerscommissie voor de Europarei en vertegenwoordigd de bewoners van de 5 flats in de Europarei.

Wat is ons doel:

Het behartigen van de belangen van de huurders van de woningen in de flats van de Europarei die eigendom zijn van woningcorporatie Eigen Haard.

Wij  doen dit door:

  • Maandelijks bestuurs-overleg waar alle lopende zaken worden besproken en overleggen voorbereid.
  • Regelmatig overleg met hoofd Woonzaken over lopende zaken zoals onderhoud, schoonmaken, klachten enz.
  • Maandelijks overleg gedurende traject herontwikkeling Europarei met projectgroep van Eigen Haard.
  • Neemt deel aan werkgroepen in het kader van traject herontwikkeling Europarei.
  • Neemt deel aan Bewoners overleggen  buurtbeheer
  • Informeert/adviseert bewoners bij vragen en klachten.
  • Blijft op de hoogte van relevante informatie door  het volgen van o.a. Alert, Aedes,  Steunpunt Wonen Amsterdam, Eigen Haard , buurtbemiddeling enz.
  • Lidmaatschap van de Woonbond.
  • Informeert bewoners d.m.v.  bewoners-overleggen,  nieuwsbrieven en website.
  • Houdt jaarlijks haar ledenvergadering waarin zij verantwoording aflegt over haar activiteiten en financiën van het afgelopen jaar.